1.با توجه به مقام عصمت ائمه(عليهم‌السلام)، استغفار آنها به درگاه خداوند به چه معناست؟استغفار براي اولياي خداوند جنبه دفع و براي ما جنبه رفع دارد؛
  1. 1.با توجه به مقام عصمت ائمه(عليهم‌السلام)، استغفار آنها به درگاه خداوند به چه معناست؟

 

جواب: 

استغفار براي اولياي خداوند جنبه دفع و براي ما جنبه رفع دارد؛ يعني ما استغفار مي‏كنيم تا لغزشهايي كه مرتكب شده‏ايم بخشيده شود و آنها استغفار مي‏كنند تا گناه اصلاً به سراغ آنها نيايد. آنها ذاتاً معصوم نيستند و نفس استغفار براي ايشان عبادت است؛ يعني آن بزرگان با عبادت و اطاعت، معصوم هستند و استغفار و توبه در عصمت آنها دخالت دارد.

 

 

عکس