41. تعليل اميرالمؤمنين(عليه‌السّلام) نسبت به نقصان عقل در زن چيست؟‎تعليل حضرت در مورد نقصان عقل اين است كه شهادت دو زن، در حكم شهادت يك مرد است، ‏زيرا كه در قرآن مى‏فرمايد:‏ ‎ » ‎فان لم يكونا رَجُلين فرجلٌ وامْرأتانِ ممّن تَرْضَون من الشهداء»(1).‏ ‎ ‎شهادت دو زن، در حكم شهادت يك مرد است. شهادت امرى مستند به حس و مشاهده

41. تعليل اميرالمؤمنين(عليه‌السّلام) نسبت به نقصان عقل در زن چيست؟

جواب

‎ ‎تعليل حضرت در مورد نقصان عقل اين است كه شهادت دو زن، در حكم شهادت يك مرد است، ‏زيرا كه در قرآن مى‏فرمايد:‏ » فان لم يكونا رَجُلين فرجلٌ وامْرأتانِ ممّن تَرْضَون من الشهداء»(1).‏ ‎ ‎شهادت دو زن، در حكم شهادت يك مرد است. شهادت امرى مستند به حس و مشاهده است ‏و حضور و شهود زن در همه جا محذور و يا محدود مى‏باشد، خود قرآن نكته آن را ذكر مى‏كند و ‏مى‏فرمايد: اين كه شهادت دو زن، در حكم شهادت يك مرد است، نه براى آن است كه زن، عقل و ‏دركى ناقص دارد و در تشخيص، اشتباه مى‏كند بلكه:‎ ‎ » اَن تَضِلَّ اِحداهما فتذكّر احداهما الأُخرى»(2).‏ ‎ ‎اگر يكى از اين دو فراموش نمود ديگرى او را تذكر بدهد.‎ ‎ ‎زيرا كه زن مشغول كارهاى خانه، تربيت بچه، و مشكلات مادرى بوده و ممكن است صحنه‏اى را ‏كه ديده فراموش كند، بنابراين دو نفر باشند تا اگر يكى يادش رفت ديگرى او را متذكر كند.

 

‏(1) سوره بقره، آيه 282.‏ ‏(2) همان.‏ ‏(زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 373 ـ 374.)

 

 

 

 

 

عکس