مرکز پايگاه هاي اينترنتي اسراء

وظيفه اطلاعرساني در حوزة علوم ديني، با گرايش افکار و آثار حضرت آيت الله جوادي آملي مدظله العالي در فضاي سايبري ، بر عهده اين مرکزاست که اهم فعاليت هاي آن بدين شرح است:
ساماندهي سايت هاي بنياد :
راه اندازي پرتال جامع بنياد و تعريف سايتها و بخش هاي زير مجموعه در پرتال اصلي به گونه اي که کاربر از صفحة اصلي پرتال، دسترسي آسان به تمامي سايت هاي بنياد و زير مجموعه هاي آنها را دارد. اين مرکز هم اکنون مديريت هشت پايگاه را به عهده دارد که پايگاه اصلي اين مرکز با آدرس www.esra.ir است، اين پرکندگي، ما را بر آن داشت تا با راه اندازي پرتال جامع، ارتباط بين کاربران و وب سايت هاي مربوط به بنياد را آسان کند.رسيدگي به درخواست هاي ارائه شده از بخش هاي مختلف مجموعه جهت راه اندازي سايت
1. به روز نمودن سايت هاي مختلف بنياد
1/1. صفحه اصلي پرتال 2/1. دفتر حضرت استاد 3/1. مجله الکترونيک 4/1. سفرنامه توحيد 5/1. حوزه علميه آمل
6/1. زبانهاي خارجي سايت(اردو-انگليسي - عربي) 7/1. بررسي ايميل ها و نامه هاي الکتــرونيکي اصلي بنــياد
2. راه اندازي تحريريه سايت با حضور مديران سايت هاي بنياد
3. برگزاري دوره هاي آموزشي ويژة مسئولين و رابطين سايت ها
4. راه اندازي پرتال به زبانهاي مختلف؛
5. راه اندازي صفحه خبر و ساماندهي اخبار
6. راه اندازي سرويس عکس
7. پشتيباني از ديگر سايت هاي بنياد
 

عکس