مرکز تدوين کتب آموزشي اسراء

مرکز تدوين کتب آموزشي اسراء مکاني است پژوهشي و تحقيقي، که عهده دار ترويج و بسط انديشه هاي حضرت آيت الله جوادي آملي مدظله العالي در عرصه هاي مختلف علوم اسلامي، در قالب منابع و متون درسي، براي سطوح مختلف آموزشي است.
اولين برنامه اين مرکز، تدوين منابع آموزشي مؤسسه آموزش عالي حوزوي وابسته به بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء مي باشد. در اين راستا بعد از مطالعه واحد هاي آموزشي رشته هاي تفسير و علوم قرآني و کلام اسلامي مجموعا 24 عنوان درسي جهت تدوين متن آموزشي در نظر گرفته شد؛ که از اين تعداد 14 مورد در حال انجام و بقيه عناوين درسي در حال مطالعه موضوع و شناسايي محققين جهت انجام پروژه مي باشد. اين مرکز با پژوهشگران و اساتيد عالي حوزوي و دانشگاهي و مراکز مختلف علمي و پژوهشي که در کار تدوين متون آموزشي فعّال هستند، همکاري خوبي دارد. شناسايي آثار منتشره با رويکرد آموزشي و نقد و بررسي آنها و استفاده از فرصت هاي علمي و پژوهشي آنها در کنار استفاده از ظرفيت پژوهشي بنياد در دستور کار مرکز قرار دارد. و برآن است تا با ارائه برنامه 5 ساله، چشم انداز اوليه مرکز را جهت انجام وظايف محوّله ترسيم کند.

بعضي از پروژه هاي در دست تدوين:
1. اصول و مباني تفسيري 2. تفسير موضوعي 1 تا 6
3. تفسير موضوعي (توحيد – نبوت – معاد ) 4. درآمدي بر فلسفه اسلامي 1 و 2
5. درآمدي بر علم کلام 1 تا 4 6. کلام جديد
7. علم ديني 8. اخلاق اسلامي
9. و ...

 

عکس