مدرسه علميه و مؤسسه آموزش عالي حوزوي امام حسن عسکري عليه السلام

الف) موسسه آموزش عالي حوزوي امام حسن عسکري عليه السلام
موسسه آموزش عالي حوزوي امام حسن عسکري عليه السلام در سال 1387 فعاليت خود را به صورت رسمي در شهرستان آمل آغاز نموده و هم اکنون در سه مقطع تحصيلي فعاليت مي نمايد:
1. رشته کلام اسلامي سطح دو
2. رشته تفسير و علوم قرآني سطح دو
3. رشته تفسير و علوم قرآني سطح سه
در اين موسسه 80 دانش پژوه مشغول به تحصيل مي باشند.
ب ) مدرسه امام حسن عسکري عليه السلام آمل
اين مدرسه از سال 83 فعاليت خود را آغاز نموده و هم اکنون حدود صد طلبه در آن اشتغال به تحصيل پايه هاي 7 ، 8 ،9 ،10دارند . واز امسال درس خارج فقه و اصول نيز در اين مدرسه داير خواهد شد .
اين مدرسه داراي 2 ساختمان مجهز با امکانات آموزشي و رفاهي و خوابگاهي مي باشد
ج ) موسسه علميه سعادت قم
اين مدرسه در شهر مقدس قم بوده و عمده فعاليت آن برگزاري کلاس درس از پايه 7 به بالا مي باشد؛ روزانه 21 جلسه درس در اين مدرسه برگزار مي گردد ضمنا بخشي از اين مدرسه به صورت خوابگاه در اختيار طلاب سطوح عالي قرار دارد.
د ) موسسه آموزش عالي حوزوي اسراء
اين موسسه در شهر مقدس قم در حال تأسيس است وموافقت اصولي آن، تقريباً مراحل نهايي قانوني خود را طي مي کند،که بعد از صدور مجوز بلا فاصله فعاليت خود را در رشته تفسير سطح 3 وسطح 4 آغاز خواهد نمود .
هـ ) مدرسه علميه و موسسه آموزش عالي حوزوي امام حسن عسکري عليه السلام - تهران
اين مدرسه در شهر تهران و در ميدان هروي در موقعيتي مناسب مکاني و در کنار مسجد امام حسن عسکريعليه السلام در حال ساخت مي باشد.
 

عکس