ریاست بنیاد


رياست بنياد بين المللي علوم وحياني اسرا

نام و نام خانوادگي: مرتضي ‌واعظ‌ جوادي
تاريخ و محل تولد: 1337 -ايران – استان مازندران شهر آمل

سوابق مديريت
مدير مدرسه‌ علميه ‌امام‌حسن عسکري‌(ع) آمل از سال 1384
عضو کميسيون فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از 1385
رياست موسسه فرهنگي تحقيقاتي اسراء از سال1372
ريیس و عضو هیئت علمی پژوهشكده علوم وحياني معارج از سال 1386
عضو مجمع عالي حکمت اسلامي از زمان تاسيس
رياست مركز نشر اسرا از سال 1384
رياست موسسه آموزش عالي امام حسن (ع)
صاحب امتياز و مدير مسئول فصلنامه اسراء


سوابق تحصيلي:
دانشگاهي: ليسانس حقوق
حوزوي:سطح چهار (دکترا ) (در حال داوري رساله)
سيزده سال درس خارج حوزه


سوابق تحقيق و پژوهش:
تأليفات: کتاب فلسفه ‌زيارت و آئين آن
مقالات پژوهشي 17 مقاله : (دوره تقريرات درس اشارات حضرت‌آيت‌الله‌جوادي‌آملي، مباحث قرآني، مقاله عرفاني توفيقيه اسماء (عرفاني)، مقاله حكومت صالحان ؛ مباني حکومت اسلامي _ مباني عرفان اسلامي )

سوابق تدريس:
تدريس حوزوي به مدت حدود پانزده سال (دروس سطوح عالي حوزه بخصوص فلسفه و عرفان) و تدريس در جامعه الزهرا و دانشگاه مفيد
تدريس دانشگاهي به مدت ده سال در دانشگاه هاي قم ، تهران و مازندران

سوابق تبليغ:
سابقه 21 سال تبليغ در داخل و خارج کشور
ارائه سخنرانی در جوامع علمی و دانشگاهی
حدود 10 سفر تبليغي به خارج از ايران (ژاپن ؛بلاروس، اندونزي , آلمان ؛ امارات و...)

عکس