عنوان: پيام به كنگره فاطمه شناسي

...شناخت حضرت فاطمه زهرا)سلام الله عليها( چونان معرفت قرآن كريم، مشروط به طهارت از لَوْثِ حسّ و خيال و رَوثِ وهم و گمان و فَرثِ تمثيل و تشبيه و دَمِ مفهوم و ذهن است، زيرا حقيقتِ آن بانوٍّ، هم‏چون ساير اهل‏بيت عصمت(عليهم‌السلام)، همتاي قرآن مجيد است ...

تاريخ پيام:دوشنبه 1 مهر 1381

........................................................

عنوان: پيام به مناسبت بازسازي و توسعه حسينيّه رشكلاي آمل

براي تكريمِ پيام قرآن مجيد مظاهر فراواني است كه مسجد از بارزترين آنها است، زيرا مشتاقان معارف قرآني در مسجد حضور مي‏يابند تا تلاوت قرآن، تعليم كتاب و حكمت، و تزكيه نفوس را امتثال نمايند.

تاريخ پيام:جمعه 17 فروردين 1380

........................................................

عنوان: پيام به مناسبت روز پاسدار و جانباز

انسان كامل مانند سيدالشهداء (عليه‏السلام) تمام كارهاي خود را براي وجه الله انجام مي‏دهد و هيچ سپاس و ثنايي از كسي توقع ندارد؛ ﴿لانريد منكم جزاءً و لاشكوراً﴾ كسي كه تمام همّت او وجه الله باشد، از مصاديق بارز وجه الله خواهد بود.

تاريخ پيام:يكشنبه 1 مهر 1380

........................................................

عنوان: پيام به مناسبت گردهمايي بانوان پزشك در ميلاد حضرت فاطمه (عليهاالسلام)

چون قرآن كريم تمام ماسواي خدا را هالك مي داند، و جاودانگي را مخصوص خداوند قرار مي دهد، و اشتياق به موجود زوال پذير مايهٴ رنج لحظهٴ هجران است، لذا حضرت فاطمه(عليهاالسلام) نيازي به غير ديدار خدا نداشت، و همين شوق وافر و فراگير او را از توجّه به غير خدا باز مي‏داشت.

تاريخ پيام:پنج شنبه 3 آذر 1373

........................................................

عنوان: پيام به مناسبت گردهمايي ميلاد حضرت فاطمه (سلام‏الله‏عليها)

بحثي كه طرح آن در خور اين محفل وزين است، تبيين شمّه اي از فضائل حضرت زهرا (عليهاالسلام) و لزوم اقتدا به آن انسان كامل است و در اُسوه قرار دادن آن بانو فرقي بين زن و مرد نيست؛ يعني مردانِ سالكِ كوي وَلا موظف‏اند به آن حضرت (عليهاالسلام) اقتدا نمايند چنان‏كه زنان سالك كوي صفا مكلف اند به حضرت امير المؤمنين(عليه‏السلام) تأسّي نمايند زيرا بسياري از وظايف ديني مشترك بين زن و مرد است كه مهم ترين آن ها را عقائد، علوم، فضايل نفساني تشكيل مي دهد.

تاريخ پيام:جمعه 20 آذر 1371

........................................................

عنوان: پيام به نهمين مسابقات سراسري قرآن كريم دانشجويان دانشگاه پيام نور

قرآن با دو اصلِ كلّيت و دوام؛ يعني همگاني و هميشگي كه داشته و دارد، به عنوان ميزان عدل مطرح است؛ يعني تمام مكاتبِ اعتقادي، اخلاقي، فقهي و حقوقي تا روز قيامت، در هر عصر و مصر و نسلي، بايد بر مطالب آن عرضه شود تا حق و باطل، صدق و كذب، و صواب و خطاي آن روشن گردد..

تاريخ پيام:يكشنبه 1 آذر 1383

........................................................

عنوان: پيام به همايش از غدير تا عاشورا

همانطوري كه تفكيك آيات قرآن تدويني نارواست؛ ﴿... الذين جعلوا القرآن عِضيْن﴾ [27]، كساني كه قرآن عزيز خدا، عِضَه عِضَه و جدا جدا پنداشتند، برخي را قبول و بعضي را نكول كردند، هرگز سنّت سيّئه آنها بخشودني نيست.

تاريخ پيام:پنج شنبه 1 اسفند 1381

........................................................

عنوان: پيام به همايش امام زمان و آينده جهان

ارج انتظار به كرامت منتظَر است و حُرمتِ تُرقّب به مقدار تأثير مُتَرَقَّبْ است، چون ولي‏عصر(عج) قلمرو تأثير او، اعم از معارفِ بود و نبود و مسائلِ بايد و نبايد است و منطقه وساطت وي، اعم از انسان و غيرانسان است.

تاريخ پيام:پنج شنبه 9 خرداد 1381

........................................................

عنوان: پيام به همايش بانوي آفتاب

سيره عترت طاهرين(عليهم‌السلام) كه بانوي آفتاب از مصاديق بارز آن است، هماهنگ با قرآن حكيم است كه معادل آن هستند. در قرآن برنامه‏اي ويژه براي پيروان اسلامِ معهود و مخصوص است: ﴿إنّما المؤمنون إخوة﴾، و برنامه‏اي براي رهروان اسلامِ ابراهيمي است؛ ﴿يا أهل الكتاب تَعالوا إلي كلمةٍ سواء بيننا و بينكم . . . ﴾

تاريخ پيام:يكشنبه 1 تير 1382

........................................................

عنوان: پيام به همايش بين المللي رياضي در سال عزّت و افتخار حسيني (عليه‌السلام)

در عصر امام حسين(عليه‌السلام) ضرورت نهضت به نصاب تامّ خود رسيد و تنها راه آن، بذل نفس و نثار نفيسِ بود و خون دوده‏ء طه و يس، شاخص‏ترين بهاي كالاي گران دين بوده است، زيرا كسي كه در عرصه جهاد اوسط عقل را بر نفس پيروز كرد و به اخلاق صحيح و عادلانه متخلّق شد، و در صحنه جهاد اكبر عشق را بر عقل قاهر نمود و به شهود غيب نايل آمد، حتماً در جهاد اصغر كه جنگ فيزيكي با دشمن بيروني است، ظفرمند خواهد شد.

تاريخ پيام:چهارشنبه 1 خرداد 1381

........................................................

 
كل صفحات: صفحه: تعداد در هر صفحه:
عکس